ผลงานของเรา

ผลงานของเรา IT WINNER ทั้งหมดที่ได้จัดทำขึ้น เป็นระบบเว็บไซต์/โปรแกรมที่ใช้งานได้จริง ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน ลูกค้าพึงพอใจและประทับใจในผลงานของเรา รวมทั้งตอบโจทย์ตรงตามความต้องการของลูกค้าที่ต้องการมีเว็บไซต์/ระบบโปแกรมเพื่อรอำนวยความสะดวกในด้านธุรกิจและการบริการต่างๆ

Hub Application System จะเป็นระบบที่ช่วยให้การดำเนินชีวิตประจำวันง่ายขึ้น ซึ่งระบบนี้จะเป็นระบบสำคัญในการเชื่อมโยงในการทำธุรกรรม การฝากซื้อของ การรับส่งของ โดยที่ผู้ใช้งานแค่ใช่ Hub Application System ช่วยในการสั่งซื้อและการส่งของผ่าน Application นี้ โดยระบบนี้จะมีโปรแกรมรายการต่างๆ เช่น เเว็บไซต์สินค้า Online อีกมากมาย เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเลือกและพิจารณาในการสั่งซื้อสินค้าและส่งของผ่านทาง Application นี้ได้ นออกจากนี้ระบบนี้ได้ทำการเชื่อมโยงกับข้อมูลบริษัท รับ-ส่งสินค้า โดยผู้ใช้งานไม่ต้องกังวลว่าจะไม่ได้รับสินค้าหรืออาหารตามที่กำหนด โดยบริษัทรับ-ส่ง สินค้า/สิ่งของจะทำการติดตามหรือโทรแจ้งลูกค้าเป็นระยะ ก่อนสิ่งของถึงมือลูกค้า

ระบบ การแจ้งเตือนปัญหาและแนวทางแก้ไขของระบบการทำงานของโรงพยาบาล เป็นระบบเกี่ยวกับการแจ้งเตือนปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวกับการทำงานของระบบการจัดการภายในโรงพยาบาล ที่เกิดขึ้นในระหว่างปฏิบัติงาน

AV Value ระบบเว็บไซต์ขายสินค้า Online ระบบเว็บไซต์ขายสินค้า Online. เป็นทางเลือกที่สะดวกและรวดเร็วในการทำการค้าขายและการซื้อสินค้าผ่านทาง Online.

ระบบเว็บไซต์ข่าวสาร Club Channel Thailand เป็นเว็บไซต์ของแหล่งข่าวสารที่สามารถเผยแพร่บน Online เพื่อให้ผู้ใช้งาน หรือผู้เข้าชม สามารถเข้าชมและอ่านเนื้อหาข่าวสารผ่านทาง Online ได้

AP smart group เว็บไซต์สื่อประชาสัมพันธ์การค้ารถดับเพลิง

แอพ ความรู้ ด้าน การลงทุน-ระบบทึนรายรับรายจ่าย เป็นระบบช่วยระบบการจัดการในด้านการเงินและรายรับ รายจ่ายในชีวิตประจำวันได้ง่ายขึ้น เป็นตัวช่วยสำคัญในการบริหารและกระบวนการตัดสินใจในการลงทุนเพื่อป้องกันความเสี่ยงทางการเงินและการลงทุน

ระบบการจัดการเรียนรู้ Adaptive Web System

ระบบจัดการเว็บไซต์ข่าวสาร CMS (Contents Management System)

ออกแบบเว็บไซต์บริษัท eZee Thailand

ระบบคลังสินค้า เป็นระบบสารสนเทศที่เก็บรวบรวมข้อมูลสินค้าที่ใช้ในองค์กร ตามโครงการ เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถใช้ข้อมูลในระบบนี้มาประกอบในการวิจัยในองค์..

โปรแกรมอ่านบัตรประชาชน (Smart Card) . เป็นระบบที่ช่วยลงทะเบียนตรวจสุขภาพโดยใช้บัตรประชาชนในการลงทะเบียน

โปรแกรมวัดผลทดสอบเครื่องอ่านแล็ปโรงพยาบาล (ผลกราฟค่าต่างๆ)

ระบบบันทึกการตรวจสุขภาพด้วย Handheld (Check up) ทำหน้าที่สแกนข้อมูลผู้เข้าใช้บริการตรวจสุขภาพโรงพยาบาล เป็นโปรแกรมบาร์โค้ดกับเครื่อง Mobile Scanner ทำงานเชื่อมต่อผ่าน wifi กับ Website (PHP)ที่ลูกค้ามีอยู่แล้ว ส่งข้อมูลการสแกนไปอัพเดตยังเซิร์ฟเวอร์

Handheld (Win CE/Mobile) งานพัฒนาให้ Handheld สั่งพิมพ์ Wi-Fi ไปยังเครื่องพิมพ์บาร์โค้ดโดยตรง

โปรแกรมสต๊อกสินค้าการฝากขาย (iStock Desktop ) เป็นงานเขียนโปรแกรมที่พัฒนาให้ร้านค้าที่จะมีคนมาฝากขายสินค้า ซึ่งปัจจุบันใช้ไฟล์ excel เก็บข้อมูลทั้งหมดและผูกสูตรคำนวณค่าคอมมิสชั่นของการฝากขายสินค้า

โปรแกรมระบบคลังข้อสอบวัดผล ผู้ทำข้อสอบ

สื่อการเรียนรู้ในรูปแบบ E-Book

E-Learning สื่่อการเรียนรู้ในรูปแบบสื่อมัลติมีเดีย

โปรแกรมบน Tablet Windows ดึงข้อมูลจากเครื่องชั่งน้ำหนัก

ระบบจัดการเว็บไซต์ ฟุต-ฟิต-ฟอ-ฟ้า CMS (Contents Management System)

TMB WAY Content Management System ระบบการจัดการเว็บไซต์

Powered by MakeWebEasy.com