ผลงานพัฒนาระบบ

ผลงานจากทีมงานพัฒนาระบบ ของเรา IT Winner 

Hub Application System จะเป็นระบบที่ช่วยให้การดำเนินชีวิตประจำวันง่ายขึ้น ซึ่งระบบนี้จะเป็นระบบสำคัญในการเชื่อมโยงในการทำธุรกรรม การฝากซื้อของ การรับส่งของ โดยที่ผู้ใช้งานแค่ใช่ Hub Application System ช่วยในการสั่งซื้อและการส่งของผ่าน Application นี้ โดยระบบนี้จะมีโปรแกรมรายการต่างๆ เช่น เเว็บไซต์สินค้า Online อีกมากมาย เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเลือกและพิจารณาในการสั่งซื้อสินค้าและส่งของผ่านทาง Application นี้ได้ นออกจากนี้ระบบนี้ได้ทำการเชื่อมโยงกับข้อมูลบริษัท รับ-ส่งสินค้า โดยผู้ใช้งานไม่ต้องกังวลว่าจะไม่ได้รับสินค้าหรืออาหารตามที่กำหนด โดยบริษัทรับ-ส่ง สินค้า/สิ่งของจะทำการติดตามหรือโทรแจ้งลูกค้าเป็นระยะ ก่อนสิ่งของถึงมือลูกค้า

ระบบ การแจ้งเตือนปัญหาและแนวทางแก้ไขของระบบการทำงานของโรงพยาบาล เป็นระบบเกี่ยวกับการแจ้งเตือนปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวกับการทำงานของระบบการจัดการภายในโรงพยาบาล ที่เกิดขึ้นในระหว่างปฏิบัติงาน

แอพ ความรู้ ด้าน การลงทุน-ระบบทึนรายรับรายจ่าย เป็นระบบช่วยระบบการจัดการในด้านการเงินและรายรับ รายจ่ายในชีวิตประจำวันได้ง่ายขึ้น เป็นตัวช่วยสำคัญในการบริหารและกระบวนการตัดสินใจในการลงทุนเพื่อป้องกันความเสี่ยงทางการเงินและการลงทุน

ระบบคลังสินค้า เป็นระบบสารสนเทศที่เก็บรวบรวมข้อมูลสินค้าที่ใช้ในองค์กร ตามโครงการ เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถใช้ข้อมูลในระบบนี้มาประกอบในการวิจัยในองค์..

โปรแกรมอ่านบัตรประชาชน (Smart Card) . เป็นระบบที่ช่วยลงทะเบียนตรวจสุขภาพโดยใช้บัตรประชาชนในการลงทะเบียน

โปรแกรมวัดผลทดสอบเครื่องอ่านแล็ปโรงพยาบาล (ผลกราฟค่าต่างๆ)

ระบบบันทึกการตรวจสุขภาพด้วย Handheld (Check up) ทำหน้าที่สแกนข้อมูลผู้เข้าใช้บริการตรวจสุขภาพโรงพยาบาล เป็นโปรแกรมบาร์โค้ดกับเครื่อง Mobile Scanner ทำงานเชื่อมต่อผ่าน wifi กับ Website (PHP)ที่ลูกค้ามีอยู่แล้ว ส่งข้อมูลการสแกนไปอัพเดตยังเซิร์ฟเวอร์

Handheld (Win CE/Mobile) งานพัฒนาให้ Handheld สั่งพิมพ์ Wi-Fi ไปยังเครื่องพิมพ์บาร์โค้ดโดยตรง

โปรแกรมสต๊อกสินค้าการฝากขาย (iStock Desktop ) เป็นงานเขียนโปรแกรมที่พัฒนาให้ร้านค้าที่จะมีคนมาฝากขายสินค้า ซึ่งปัจจุบันใช้ไฟล์ excel เก็บข้อมูลทั้งหมดและผูกสูตรคำนวณค่าคอมมิสชั่นของการฝากขายสินค้า

โปรแกรมระบบคลังข้อสอบวัดผล ผู้ทำข้อสอบ

โปรแกรมบน Tablet Windows ดึงข้อมูลจากเครื่องชั่งน้ำหนัก

TMB WAY Content Management System ระบบการจัดการเว็บไซต์

Powered by MakeWebEasy.com