ระบบจัดการเว็บไซต์ข่าวสาร CMS (Contents Management System)

Last updated: Feb 2, 2018  |  783 จำนวนผู้เข้าชม  |  ผลงานเว็บไซต์ Blog

ระบบจัดการเว็บไซต์ข่าวสาร CMS (Contents Management System)

ระบบจัดการเว็บไซต์ข่าวสาร CMS (Contents Management System)

1.       ระบบจัดการข้อมูล Contents (เนื้อหา) ข่าวสาร สามารถเพิ่ม,ลบ และแก้ไขข้อมูลข่าวสาร

2.       ระบบจัดการข้อมูลประเภทข่าวสาร สามารถเพิ่ม,ลบ และแก้ไขข้อมูลข่าวสาร

3.       ระบบจัดการเมนูหลักและเมนูย่อยข่าวสาร ใช้ในการอ้างอิงข่าวสารและ Navigation.

4.       ระบบจัดการรูปแบบเว็บไซต์ข่าวสาร สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบเว็บไซต์ (* กรณีถ้าต้องเพิ่มรูปแบบเว็บไซต์ใหม่ ที่อยู่นอกเหนือจากระบบ จะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)

5.       ระบบจัดการคลังรูปภาพประกอบข่าวสาร สามารถอัพโหลดภาพประกอบข่าวสารเพื่อใช้ประกอบเนื้อหาข่าวสาร และโฆษณาได้

6.       ระบบจัดการไฟล์ Video เนื้อหาข่าว สามารถ อัพโหลดไฟล์ หรือ Copy (URL) Link จากที่อยู่ของไฟล์ VDO หรือ จาก YouTube เว็บไซต์ได้

7.       ระบบจัดการปลั๊กอิน เพื่อใช้งานร่วมกับข่าวสาร สามารถเพิ่มปลั๊กอิน ลบ ปลั๊กอินที่ใช้งานกับข่าวสารได้ ทำให้เนื้อหาข่าวสารมีลูกเล่นที่น่าสนใจ มีความเคลื่อนไหว.  

8.       ระบบเก็บสถิติผู้เข้า,ผู้เข้าอ่านข่าวสาร


ผู้ชมเว็บไซต์สามารถดูตัวอย่างของหน้าเว็บไซต์ได้ที่นี้ WONNEE.COM


สนใจติดต่อสร้างเว็บไซต์ข่าวสาร Online ได้ที่ 0891082095

Powered by MakeWebEasy.com